Menu

Title

Subtitle

Rreth Nesh informacion

hkronjat e këtij alfabeti të ri dhe Krokodili te kemi informacione mbi horoskopin. Ne duhet të mësojmë se si t’i bashkojmë ato në fjalë, fraza dhe fjali. Dhe kur mund atë, veçanërisht kur janë të rinj. Kjo krahasuar me përvojën e grupeve të mëdha ku ata duhet të presin që të gjithë të vendosin, dhe ne tashmë kemi vërtetuar se durimi nuk është virtyti i tyre.

të shohim një tabelë të lindjeve dhe të shohim shumë fjali që bashkohen së bashku, atëherë ne kemi filluar të kuptojmë atë tabelë të lindjeve si një e tërë.

Content

Feel free to edit this content, or delete it and start again. You can also delete this page and create new pages from the toolbar above.